Selecteer een pagina

Projectburo Zuid

bouwen aan buiten
+31 (0)85 902 88 13

Projectburo Zuid

Projectburo Zuid organiseert de complete realisatie van projecten in de buitenruimten. Infrastructureel, civieltechnisch, milieu- en cultuurtechnisch, en tuin- en landschapsinrichtingen, zowel ontwerp, uitvoering, beheer en onderhoud.

De juiste schakel tussen een eerste idee of initiatief, het ontwerp, realisatie en de turn key oplevering!

Lees meer over Projectburo Zuid

Diensten

Projectburo Zuid ontwerpt, realiseert, beheert en onderhoud multidisciplinaire projecten in de buitenruimte zoals:

 • Ontwerpen en technische uitwerking
 • Realisatie civieltechnische werken
 • Realisatie infrastructurele werken
 • Realisatie van cultuurtechnische werken
 • Groen en civieltechnisch onderhoud
 • Opstellen en uitvoeren van beheersprogramma’s

Partners bouwen aan buiten

Onder de titel Partners Bouwen aan Buiten is Projectburo Zuid een strategische samenwerking aangegaan met Redding Infra BV (wegenbouwbedrijf) en Henssen BV (groenvoorzieningsbedrijf). Zo beschikt Projectburo Zuid over zowel de  expertise als ook over alle bedrijfsfaciliteiten van het infra en groen bedrijf.

       

Lees meer over deze samenwerking

Opdrachtgevers

 • Projectontwikkelaars
 • Bedrijven en industrie
 • (Zorg)instellingen
 • Particulieren
 • Semi-overheidsinstanties
 • Woningbouwcorporaties

Samenwerken aan uw project?